שלבי פעולה מדבקות ExTress

לפני

לפני

מחלקים לחלוקה קלאסית

1 12

לוקחים קבוצת שיער

15

במרחק 2 ס"מ מקו העורף

16

וכ-2 ס"מ מקו הרוחב של המסגרת

17

מניחים את מדבקת ExTress כ- 1/2 ס"מ מקו השורש

18

מרימים את השיער והמדבקה

20

מניחים מדבקת ExTress נוספת בקו התחתון המדויק

22

מוציאים את השיער המיותר מהצדדים

25

מהדקים

26

שורה חדשה במרחק 2 ס"מ מזו שסיימנו

27

מוצאים את הרווח בין התוספות בשורה הקודמת

28

29

ומדביקים ExTress  נוספת באותו האופן

31

36

קבוצה חדשה3ס"מ מקו האוזן וכ-2 ס"מ מקו המסגרת של הראש

37

40

41

מניחים את מדבקת ExTress כ-1/2 ס"מ מקו השורש

42

וכ-1/2 ס"מ מהמדבקה שליד

44

45

מרימים

47

48

מניחים מדבקה נוספת בקו התחתון המדוייק

55

מהדקים

58

59